Ogrodzenia akustyczne ekrany dźwiękowe

Ogrodzenia akustyczne Ogrodzenia akustyczne – Kontrola zanieczyszczeń hałasem

photo

Ogrodzenia akustyczne W dzisiejszym hałaśliwym świecie, absorpcja dźwięku jest jednym z najważniejszych problemów Australii. Średnio, mieszkalne bariery dźwiękochłonne i ogrodzenia akustyczne osiągają minimum 22-procentową redukcję (w oparciu o źródło hałasu, natężenie hałasu i rodzaj dźwięku), co skutkuje zmniejszeniem hałasu otoczenia o połowę. Istnieje wiele postępów w dziedzinie ogrodzeń i barier dźwiękochłonnych, co skutkuje coraz lepszą jakością i skutecznością. Bariera dźwiękochłonna może być również określana jako ściana akustyczna, deflektor dźwięku, dyfuzor dźwięku, akustyczny panel ścienny lub powierzchnia odbijająca. Tego typu bariery są często wymagane przez agencje rządowe oraz przez niektóre osoby prywatne, które podejmują inicjatywy mające na celu redukcję dźwięku.

Parawan hałasu ogrodowe

Jednym z najczęstszych zastosowań ogrodzeń i ścian akustycznych jest redukcja lub zmniejszenie zanieczyszczenia hałasem środowiska. Przy wysokim stopniu zanieczyszczenia środowiska hałasem, dzielnice mieszkaniowe często mają gorszą akustykę. W związku z tym bariery te zapewniają ogromne korzyści, skutecznie redukując lub zmniejszając skutki zarówno zwiększonego zanieczyszczenia hałasem otoczenia, jak i braku izolacji w niektórych rezydencjach. Badania wykazują, że ogrodzenia akustyczne są skuteczne w zmniejszaniu zanieczyszczenia hałasem. Stwierdzono, że nawet największe, najdroższe i najwyższej jakości bariery akustyczne posiadają statystycznie istotny poziom skuteczności w redukcji hałasu.

Ekrany dźwiękowe empiryczne

Innym ważnym zastosowaniem ogrodzeń akustycznych jest zmniejszenie natężenia dźwięku ruchu kołowego. Ogrodzenia i ściany mogą być stosowane do oddzielenia poszczególnych domów lub do zmniejszenia natężenia dźwięku ruchu z jednej ulicy na drugą. Uważa się, że intensywność hałasu może zmniejszyć hałas pojazdów drogowych nawet o czterdzieści pięć decybeli. Mieszkaniowe bariery akustyczne są często stosowane w celu zmniejszenia hałasu z sąsiednich nieruchomości. Na przykład właściciele domów, którzy chcą zablokować dźwięk z sąsiednich domów, mogą użyć bariery dźwiękoszczelnej na południowej granicy swojej nieruchomości, podczas gdy sąsiedzi, którzy chcą zablokować dźwięk pojazdu sąsiada, mogą użyć ściany akustycznej po północnej stronie swojej linii nieruchomości. Ponadto właściciele domów, którzy chcą ograniczyć hałas przedostający się do ich garażu, mogą postawić barierę dźwiękochłonną w garażu.

Parawan głośny należność

Innym praktycznym zastosowaniem ogrodzeń akustycznych są szkoły. Wiele szkół stworzyło wewnątrz swoich budynków zamknięte pola akustyczne, aby zmniejszyć zanieczyszczenie dźwiękiem wytwarzanym przez sprzęt gimnastyczny, biurka uczniów, sprzęt komputerowy i inne wyposażenie szkoły. Panele drewniane i kompozytowe są powszechnie stosowane do tworzenia takich obudów dźwiękochłonnych. Panele akustyczne zbudowane są z plastiku, metalu lub drewna. Panele mogą być skonstruowane tak, aby spełniały specyficzne potrzeby szkoły w zakresie izolacji akustycznej i właściwości tłumienia dźwięku.

Instalacja ogrodzenia akustycznego może również przynieść korzyści firmom w postaci bariery przeciwhałasowej. Bariera dźwiękoszczelna działa jak urządzenie tłumiące dźwięk, które pomaga zapobiegać przedostawaniu się hałasu z zewnątrz do budynku. Membrany wyciszające są instalowane w restauracjach, sklepach, barach i innych firmach. Czasami są one łączone z płytkami ceramicznymi lub panelami drewnianymi w celu uzyskania dodatkowych właściwości tłumiących dźwięk.

Innym praktycznym zastosowaniem ogrodzeń akustycznych jest zapobieganie zanieczyszczeniu hałasem w środowisku przemysłowym. Zastosowanie ogrodzenia akustycznego zmniejsza natężenie i częstotliwość hałasu zewnętrznego powodowanego przez maszyny takie jak kompresory, rozdrabniacze, generatory, klimatyzatory, roboty, wiertarki i wiele innych. Takie bariery mogą również pomóc w ochronie pracowników pracujących w takich środowiskach pracy jak elektrownie, fabryki, magazyny i zakłady produkcji stali.

Parawany akustyczne kopytkowe

Zastosowanie ogrodzenia akustycznego może mieć również daleko idące skutki, wykraczające poza zapobieganie zewnętrznemu zanieczyszczeniu dźwiękiem. Takie ogrodzenie może również tłumić wewnętrzne zanieczyszczenia dźwiękowe, które mogą prowadzić do braku snu i zwiększać poziom stresu u osób. Bariera akustyczna na autostradzie skutecznie redukuje hałas na autostradzie o prawie 100%. W rzeczywistości, niektóre autostrady w Kalifornii skorzystali z takiej skutecznej bariery dźwiękowej w przeszłości i nadal używać ich do utrzymania poziomu hałasu pod kontrolą.

Instalacja ogrodzeń akustycznych ma jeszcze jedną dodatkową zaletę, którą jest ich energooszczędność. Zmniejszają one zużycie energii zarówno przez pojazdy i ludzi w pojazdach, jak również zużycie energii przez infrastrukturę obsługującą system autostrad. Pomagają zachować dostojny charakter naszego środowiska, a także dodają urody naszemu otoczeniu. Ogrodzenia akustyczne są więc doskonałym dodatkiem do każdego miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.